Wij maken er grondig werk van!

Grondwerken Depoover BVBA ui Kortemark / Zarren ( West - Vlaanderen) maakt grondig werkt van uw grondwerken en grondverzet

Grondwerken Depoover Bvba uit Zarren (Kortemark in West-Vlaanderen) is gespecialiseerd in alle grondverzet en heeft alle materiaal in huis voor uw project. Wij beschikken over een uitgebreid machinepark om de nodige werken te kunnen uitvoeren: van minikranen, rups- en bandenkranen van 5 tot 28 ton met machinist. In ons uitgebreid machinepark beschikken ook over tractors met 2/3- as kippers met chauffeur. We zijn volledig in regel met de huidige wetgeving.

Algemene Grondwerken

  • Delven van funderingen en bouwputten
  • Leveren en plaatsen van septische - en regenputten tot max 25 000 liter
  • Leveren en plaatsen van zuiveringsinstallaties, mazouttanks, olie en vet afscheiders
  • Grondwerken voor wegeniswerken

omgevings-
werken

  • Grondwerken voor aanleg van opritten en parkings
  • Uitvoeren grondwerken rond woningen
  • Nivelleringswerken

Waterwerken

  • Opkuisen / Graven van beken en vijvers door middel van Long reach met hiek van 14 m
  • Grondwerken voor uitkuisen sloten en grachten

nivellerings-
werken

  • Nivelleren van landbouwgronden en loodsen met laser